Certifierad hundfysioterapeut och diplomerad hundinstruktör i Hallsberg med mångsidig erfarenhet av arbetande hundar.
Hos Working Dogs REHAB får du friskvård och rehab med målet att förebygga, underhålla och återskapa en optimal rörelsefunktion.
För en tryggare och mer avslappnad upplevelse för din hund gör jag även hembesök.
Förebygga
  • Få en uppfattning om styrkor och svagheter
  • Upptäcka felsignaler i ett tidigt skede
  • Minska risken för felbelastningar och skador
Underhålla
  • Skapa rätt förutsättningar för individen
  • Undvika stelhet och ömhet i muskulaturen
  • Bibehålla en frisk och stark kropp
Återskapa
  • Stärka upp den svaga muskulaturen
  • Återfå individens normala rörelseomfång
  • Skapa en individuellt optimal funktion

Instagram